Monday, October 21, 2013

02011520116 HINO JO8C 4 TERMINAL SOCKET

02011520116 HINO JO8C 4 TERMINAL SOCKET
   Content
02011520116 HINO JO8C 4 TERMINAL SOCKET
Code & Description
ACSW-2500116
HINO JO8C 4 TERMINAL SOCKET
24V 50A
SAWAFUJI
Reference No.
02011520110, 02011520111, 02011520112, 02011520113,
02011520114, 02011520116, 270401952, 270401953, 90306008
Code & DescriptionCode & Description
ACSW-2500116
HINO JO8C 4 TERMINAL SOCKET
24V 50A
SAWAFUJI
ACSW-2500217
ALTERNATOR HINO TRUCK/TRACK
24V 50A
SAWAFUJI
ACSW-2500421
NISSAN UD ALTERNATOR
24V 50A
SAWAFUJI
Reference No.Reference No.Reference No.
02011520110, 02011520111, 02011520112, 02011520113, 02011520114, 02011520116, 270401952, 270401953, 9030600802011520210, 02011520211, 02011520212, 02011520213, 02011520214, 02011520215, 02011520216, 02011520217, 270401983,270401983D02011520420, 02011520421, 23100Z5702, SXA709
OE NUMBERS AS FOLLOWS:
02011521910, 27040-2400A,
02011520115,02011520117,27040-1952B,27040-1953,
02011520116,27040-1953A,
02011520217,27040-1983D,
02011520312,2310097617,23100-97617,
02011520422,23100Z5702,23100-Z5702,
02011520911,02011520912,27040-2171,
02011521012,27040-2192,
02011521013,27040-2192A,
02011521111,23100ND009,23100-ND009,
02011521210,23100Z5709,23100-Z5709,
02011521512,27040-2260,27040-2260B,
02011521711,23100ND000,23100-ND000,
02011521712,23100ND005,23100-ND005,
02011521721,23100Z6014,23100-Z6014,
02011521722,23100Z6018,23100-Z6018,
02011521811,23100Z5774,23100-Z5774,
02011521820,23100Z6010,23100-Z6010,
02011521920,27060-E0200,
02011720421,23100ND008,23100-ND008,
02011720510,27040-2380,
02011720610,27040-2480A,
02011720611,27040-2481,
02011720710,27040-2500,27040-2500A,
02011720810,23100Z6062,23100-Z6062,
02011720910,2310000Z10,23100-00Z10,
02011720920,2310000Z0A,23100-00Z0A,
02012221610,2310000Z11,23100-00Z11,23100OOZ11,23100-OOZ11,
02012520113,27060-E0100,

No comments:

Post a Comment

MITSUBISHI SPARE PARTS

MC112208 BUCKET REPAIR KIT MX909965 INJECTOR NOZZLE ME192607 ALTERNATOR MK528802    BRAKE CYLINDER REPAIR KIT MK382589   SHORT BAR...